Temeljem članka 25. Statuta Hrvatskog društva za robotiku, Upravni odbor dana 21.09.2019. donosi slijedeći

Pravilnik natjecanja RoboCupJunior Hrvatska
(u daljnjem tekstu: RCJ Hrvatska)

Članak 1.

Natjecanje RCJ Hrvatska namijenjeno je učenicima osnovnih i srednjih škola i dio je RoboCupJunior svjetskog natjecanja iz robotike (http://www.robocup.org/robocupjunior).

Članak 2.

Pravilnik natjecanja RoboCupJunior Hrvatska (u daljnjem tekstu: Pravilnik) regulira:
• Organizaciju natjecanja
• Organizacijski odbor
• Ciljeve natjecanja
• Provođenje natjecanja
• Obavijest o natjecanju
• Timove za natjecanje
• Natjecanje
• Natjecatelje
• Mentore
• Kotizaciju
• Odabir timova za svjetsko i europsko RCJ natjecanje
• Izvore financijskih sredstava
• Osiguranje sredstava

Članak 3.

Organizacija natjecanja
(1) Organizator natjecanja RCJ Hrvatska je Hrvatsko društvo za robotiku. Suorganizatori natjecanja su Hrvatski robotički savez i škola ili udruga domaćin natjecanja.
(2) Zadaci organizatora RCJ Hrvatska su sljedeći:
• priprema i objava Pravilnika i Pravila natjecanja u pojedinoj kategoriji natjecanja na internetskoj stranici www.robocupcroatia.com i www.hrobos.hr,
• biranje članova Organizacijskog odbora,
• osiguravanje odgovarajućih sadržaja i opreme za natjecanje,
• provođenje natjecanja,
• objava obavijesti o natjecanju.

Članak 4.

Organizacijski odbor natjecanja

Organizacijski odbor natjecanja RCJ Hrvatska sačinjavaju slijedeći članovi:
• Nacionalni predstavnik u svjetskoj RCJ organizaciji- Predsjednik Organizacijskog odbora
• Tajnik Hrvatskog robotičkog saveza
• Tajnik Hrvatskog društva za robotiku
• Predstavnik škole ili udruge suorganizator natjecanja
• Glavni suci u pojedinoj kategoriji natjecanja
• Osoba zadužena za ažuriranje obavijesti o natjecanju i prikupljanju podataka o prijavama za natjecanje
• Osoba zadužena za obavijesti o rezultatima natjecanja
• Osoba zadužena za pripremu prostora i nagrada za natjecatelje

Članak 5.

Ciljevi natjecanja

Ciljevi natjecanja su sljedeći:
• promicanje i širenje znanja o konstrukciji, radu i programiranju inteligentnih autonomnih robota među učenicima osnovnih i srednjih škola te njihovim mentorima,
• stjecanje praktičnih znanja i vještina u rješavanju složenih problema,
• učenje provođenja složenih projekata,
• jačanje motivacije za stjecanje novih, dubinskih vještina i obuke za profesije u području STEM-a,
• popularizacija robotike i mehatronike,
• stjecanje socijalnih vještina i razvijanje tolerancije i multikulturalnosti.

Članak 6.

Provođenje natjecanja

(1) Natjecanje RCJ Hrvatska provodi se u više kategorija koje su u skladu s kategorijama europskog i svjetskog RCJ natjecanja, a također može biti prošireno i s kategorijama koje nisu dio europskog ili svjetskog natjecanja.
(2) Natjecanje RCJ Hrvatska je RoboCup Junior Hrvatska državno natjecanje.
(3) Pravila natjecanja za pojedinu kategoriju natjecanja RCJ Hrvatska donosi Organizacijski odbor.
(4) Najbolje plasirani natjecatelji na natjecanju RCJ Hrvatska u tekućoj školskoj godini mogu ostvariti pravo na sudjelovanje na RoboCupJunior svjetskom ili europskom natjecanju, a u skladu s pravilom izbora natjecatelja za svjetsko ili europsko natjecanje opisanom u Članku 13. ovog Pravilnika.
(5) Pravila RoboCupJunior svjetskog natjecanja (https://junior.robocup.org/robocupjunior-general-rules/) podložna su svake godine promjenama.
(6) Na natjecanju RCJ Hrvatska u pojedinoj kategoriji natjecanja primjenjuju se trenutno važeća pravila svjetske RoboCupJunior organizacije napisana na engleskom jeziku za tu kategoriju natjecanja, osim u onom dijelu u kojem su prilagođena uvjetima natjecanja RCJ Hrvatska koja su prevedena i objavljena
na hrvatskom jeziku.
(7) Pravila natjecanja RCJ Hrvatska za tekuću školsku godinu stupaju na snagu danom objave na web stranicama RCJ Hrvatska www.robocupcroatia.com i Hrvatskog robotičkog saveza www.hrobos.hr te nisu podložna promjenama nakon službenog termina početka prijava za natjecanje.
(8) Natjecateljska arena, tijek natjecanja, bodovanje i prezentacija timova odvija se prema pravilima RoboCupJunior svjetskog natjecanja, osim ako nije drugačije određeno prilagođenim pravilima natjecanja RCJ Hrvatska.

Članak 7.

Obavijest o natjecanju

Obavijest o natjecanju se objavljuje na web stranicama www.robocupcroatia.com i www.hrobos.hr i sadrži sljedeće informacije:
• mjesto i vrijeme održavanja natjecanja,
• vremenik natjecanja,
• natjecateljske kategorije i discipline,
• pravila za sudjelovanje,
• datume početka i završetka roka za prijave,
• web adresu za objavu rezultata.

Članak 8.

Timovi

(1) Tim na natjecanju ima najmanje 2, a najviše 4 člana.
(2) Prijava tima je valjana nakon uplate kotizacije.
(3) Visina kotizacije i konačni rok za njezino plaćanje objavljuju se prilikom otvaranja prijava za natjecanje.
(4) Prijavom za natjecanje daje se suglasnost organizatoru za sljedeće:
• prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka natjecatelja u svrhu arhiviranja podataka o natjecanju,
• objavljivanje osnovnih podataka o natjecateljima u tiskanim i elektroničkim medijima,
• fotografiranje i snimanje natjecatelja tijekom natjecanja s ciljem promocije robotike, izvještavanja i arhiviranja podataka o natjecanju.
(5) Izmjena članova timova dozvoljena je najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.
(6) lznimno, uz liječničku dokumentaciju ili drugi dokumentirani opravdani razlog moguća je izmjena člana tima prilikom registracije.
(7) Članovi tima koji ne pristupe registraciji automatski su eliminirani iz daljnjeg natjecanja.
(8) Ukoliko kapetan tima ne pristupi natjecanju, njegovu ulogu može preuzeti drugi član tima, samo ako taj član nije kapetan u nekom drugom timu.
(9) Tim bez kapetana i još jednog člana tima automatski se eliminira iz daljnjeg natjecanja.

Članak 9.

Natjecanje

(1) Organizator natjecanja RCJ Hrvatska mora na vrijeme oglasiti obavijest o natjecanju, najmanje četrdeset dana prije datuma održavanja na web stranici Hrvatskog robotičkog saveza www.hrobos.hr i/ili web stranici RCJ Hrvatska www.robocupcroatia.com.
(2) Vremenik natjecanja izrađuje se po isteku roka za prijave.
(3) Na početku natjecanja Organizacijski odbor imenuje sudačko povjerenstvo za sve kategorije natjecanja.
(4) Natjecatelji prate bodovne liste i potpisuju ih tijekom natjecanja.
(5) Organizacijski odbor razmatra sve aktivnosti i eventualne žalbe vezane za natjecanje.
(6) Kategorije koje na natjecanju nemaju najmanje tri prijavljena tima nemaju mjerodavne rezultate za prijavu na svjetsko i europsko RCJ natjecanje.
(7) Natjecatelji najbolje plasiranih timova dobivaju priznanja za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Članak 10.

Natjecatelji

(1) Svaki natjecatelj može biti član najviše dva tima, pri čemu ti timovi ne smiju biti u istoj kategoriji natjecanja.
(2) Natjecatelj ne može biti kapetan u dva tima.
(3) Dob natjecatelja u pojedinim kategorijama definirana je pravilima RoboCupJunior svjetskog ili europskog natjecanja, osim ako drugačije nije definirano lokalnom prilagodbom pravila.

Članak 11.

Mentori

Mentor je dužan:
• voditi tim vlastitim iskustvom i zajedničkim istraživanjem do novih spoznaja, brinuti se oizvorima novih informacija i znanja,
• poticati suradnju, prenošenje znanja i natjecateljski duh,
• naglašavati važnost stjecanja novih znanja,
• svoje znanje proširivati na sva STEM područja i prenositi ga na mlađe generacije.

Članak 12.

Kotizacija

Kotizacija za natjecanje uplaćuje se na sljedeći račun:
Hrvatsko društva za robotiku, Julija Knifera 4, Zagreb
OIB 68596604054
Zagrebačka banka
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN:HR7723600001101559308

Članak 13.

Odabir timova za svjetsko i europsko RCJ natjecanje

(1) Nacionalni predstavnik Hrvatske koji je član svjetske RCJ organizacije obavlja izbor natjecatelja za svjetsko i europsko RCJ natjecanje u skladu s njihovim rezultatima na natjecanju RCJ Hrvatska, izbornim pripremama i praćenju rada natjecatelja u razdoblju između natjecanja i izbornih priprema.
(2) Najmanje šest, a najviše dvanaest natjecatelja po svakoj kategoriji iz najbolje plasiranih timova poziva se na izborne pripreme koje se organiziraju za pojedinu kategoriju za izbor natjecatelja za europsko i svjetsko RoboCup natjecanje.
(3) Natjecatelj može biti izabran kao član tima za svjetsko ili europsko RCJ natjecanje samo u onim kategorijama u kojima se natjecao na natjecanju RCJ Hrvatska.
(4) Natjecatelj koji je odabran u tim za svjetsko RCJ natjecanje ne može biti odabran u tim za europsko RCJ natjecanje.
(5) Praćenje rada natjecatelja organizirati će se putem rada na radionicama ili putem materijala koje natjecatelji dostavljaju nacionalnom predstavniku na njegov zahtjev.
(6) Samo oni natjecatelji koji su sudjelovali na natjecanju RCJ Hrvatska u tekućoj školskoj godini kandidiraju se za sudjelovanje na europskom i svjetskom RCJ natjecanju, neovisno o njihovom sudjelovanju na ostalim otvorenim međunarodnim natjecanjima.
(7) Izborne pripreme bit će organizirane jedan vikend u periodu siječanj- ožujak tekuće školske godine o čemu će natjecatelji biti unaprijed obaviješteni. Izborne pripreme provode se kroz rješavanje dodatnih zadataka.
(8) Mentor izabranog tima za svjetsko i europsko natjecanje je onaj mentor koji cijelo vrijeme sudjeluje u radu tima bez obzira na školu ili udrugu koju natjecatelj-član tima polazi. Mentora tima potvrđuje Nacionalni predstavnik RoboCupJunior Hrvatske.

Članak 14.

Izvori financijskih sredstava

Financijska sredstva za provedbu natjecanja RCJ Hrvatska osiguravaju:
• Hrvatski robotički savez u svom godišnjem planu,
• udruga Hrvatsko društvo za robotiku iz kotizacija, sponzorstva i donacija,
• škola ili udruga domaćin kroz sponzorska sredstva i donacije.

Članak 15.

Osiguravanje sredstava

Sredstva za sudjelovanje na svjetskom i europskom RCJ natjecanju samo dijelom osigurava Hrvatski robotički savez kroz svoj godišnji plan koji odobrava Hrvatska zajednica tehničke kulture, posredno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Ostatak sredstava timovi osiguravaju kroz sponzorska i donacijska sredstva.

Ovaj Pravilnik se objavljuje na web stranicama te stupa na snagu danom objave.

U Zagrebu, 21.09.2019.

Predsjednik Hrvatskog društva za robotiku
mr.sc. Darko Pongrac

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •