EU Talent Point

European Talent Support Network (Europska mreža potpore darovitima) je europska mreža potpore skrbi za darovite. Čine ju organizacije i institucije koje se bave poticanjem značaja obrazovanja darovitih na razini Europske unije.

Mreža je pod patronatom Europskog vijeća za visoke sposobnosti (European Council for High Ability – ECHA), krovne nevladine organizacije koja uživa savjetodavni status pri Vijeću Europe. Misija ECHA-e je promicanje istraživanja i razvoja obrazovanja darovitih, te djeluje kao mreža za razmjenu informacija između ljudi zainteresiranih za darovite: edukatora, istraživača, psihologa, roditelja i samih darovitih. Čvorišta ove mreže su European Talent Centri (njih 14 u Europi), a jedinice mreže su European Talent Point-ovi. U Hrvatskoj za sada postoji vrlo malen broj Talent Pointa (vrtića, škola i udruga) koji se bave darovitom djecom i mladima (http://echa.info/high-ability-in-europe#european-talent-points).

EU Talent Point

S obzirom na ostvarene rezultate mladih robotičara i njihovih voditelja na svjetskoj razini, te kvaliteti rada, prepoznavanje i vođenje darovite djece od strane mentora iz naših udruga, HROBOS-a je primljen u Europsku mrežu potpore darovitima. Svečana dodjela certifikata održana je 8.12.2016. na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •