U Barbanu je održano završno natjecanje 3.Robotrke na prstenac 2015.godine.

 

Organizatori 3.Robotrke na prstenac su bili Hrvatski robotički savez, Društvo za robotiku Istra, Grad Barban i O.Š. Jure Filipovića Barban.

Barban 2015

U okviru ovogodišnje 3.Robotrke na prstenac održana su 3 natjecanja i to: 30.5.2015.godine u Puli u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, 18.6.2015.godine u Čavlima u OŠ Čavle i 22.8.2015.godine u Barbanu u dvorištu crkve sv. Nikole.

Barban 2015

Natjecanje je ekipno. Svaka ekipa ima tri člana. Na natjecanju svaki natjecatelj vozi tri vožnje. U prvoj vožnji natjecatelji upravljaju sa mobilnim robotom i kopljem ručno pomoću tipkovnice, miša, tipkala ili joysticka. U drugoj vožnji mobilni robot se kreće prateći crtu na stazi a natjecatelji mogu upravljati samo sa kopljem. U trećoj vožnji natjecatelji upravljaju sa mobilnim robotom i kopljem također ručno, ali za razliku od prve vožnje ne vide stazu direktno, nego pomoću slike na monitoru koju dobivaju sa kamere koja je postavljena na robotu.

Barban 2015

Natjecatelji na natjecanje dolaze sa sastavljenim robotima koji su opremljeni sa potrebnim senzorima i gotovim programima za upravljanje. Prije svake vožnje natjecatelji trebaju kalibrirati motore, ispitati i podesiti senzore prema konkretnim uvjetima na stazi, po potrebi prepraviti programe i ubaciti ih u robote. Upravljanje robotom i kopljem može biti žično ili bežično. Stazu dugačku 150 cm robot mora preći u manje od 12 sekundi. Koplje treba biti dugačko 30 cm. Prstenac ima vanjski promjer 5 cm, unutarnji 1,5 cm, a postavlja se na visinu 20 do 30 cm, za svaku vožnji se mijenja visina.

Barban 2015

Natjecateljima se prije početku natjecanja obratila ravnateljica OŠ Jure Filipovića Barban g-đa Smiljana Vale koja je pozdravila goste i svim natjecateljima zaželjela da se osjećaju ugodno i zaželjela im puno sreće na natjecanju. Nazočne je pozdravio i zaželio im uspjeh na natjecanju i tajnik Zajednice tehničke kulture Pula g-din Anton Pletikos. Natjecanje je otvorio Načelnik općine Barban Denis Kontošić koji je istaknuo da se uz trku na prstenac održava još nekoliko natjecanja vezanih uz prstenac, a jedno od tih natjecanja je i robotrka na prstenac koja se već treći put održava u Barbanu. Nazočnima se obratio i Predsjednik Društva za robotiku Istra g-din Dragan Pantić koji je istaknuo da je u sklopu 3.Robotrke uključeno preko 40 učenika osnovnih škola u 11 ekipa iz Pule, Krka, Barbana, Kanfanara, Delnica i Rijeke. Da natjecanje u Barbanu protekne prema pravilima i u fer i korektnoj borbi pobrinuo se sud časti koji su sačinjavali Dragan Pantić, Nijaz Alagić i Mirza Salihović.

Barban 2015

Diplome, medalje i plaketu za tri najuspješnije ekipe 3.Robotrke u Barbanu 22.8.2015.godine uručili su g-đa Smiljana Vale i Dragan Pantić i to za: 1.mjesto ekipi “Vitezovi Kanfanara” iz O.Š.Petra Studenca Kanfanar, u sastavu Matija Šen, Matija Tanković i Marin Pokrajac sa mentorom Nijazom Alagićem; 2.mjesto ekipa “Mušketiri” Društva za robotiku Istra u sastavu Antonio Lagundžija, Matija Županić i Gregor Mihaljević sa mentorom Draganom Pantićem; 3.mjesto ekipi “Brze i žestoke” O.Š. Jure Filipovića Barban u sastavu Ana Verbanac, Iva Verbanac i Elma Mazić sa mentorom Mirzom Salihovićem. Na svakom pojedinačnom natjecanju u Puli, Čavlima i Barbanu su proglašene tri najuspješnije ekipe. Na završnom natjecanju u Barbanu se proglašavaju i tri najuspješnije ekipe koje su sveukupni pobjednici i slavodobitnik 3.Robotrke na prstenac koji su kada se zbroje rezultati sa svih natjecanja bili najuspješniji.

Barban 2015

 

Sveukupni pobjednici 3.Robotrke na prstenac 2015.godine dobili su diplome, medalje i nagradu za ekipu, arduino komplet za robotiku i automatiku te knjigu “Arduino” autora Paola Zenzerovića i to za :

 1. mjesto ekipa “Gladijatori” Društva za robotiku Istra u sastavu Ivan Blašković, Andrej Todić, Leon Dukanović i Agreš Dominik, mentor Dragan Pantić;
 2. mjesto ekipi “Vitezovi Kanfanara” iz O.Š.Petra Studenca Kanfanar, u sastavu Matija Šen, Matija Tanković, Toni Bakša i Marin Pokrajac, mentor Nijaz Alagić;
 3. mjesto ekipi “Brze i žestoke” O.Š. Jure Filipovića Barban u sastavu Ana Verbanac, Iva Verbanac, Marina Konović i Elma Mazić, mentor Mirza Salihović.

Ekipa Barbana je od Društva trka na prstenac dobila i nagradu, 3 ulaznice za aquapark Aquacolors Poreč.

Slavodobitnik 3.Robotrke na prstenac s najviše pogođenih punata (17,5) je Ivan Blašković član ekipe “Gladijatori” Društva za robotiku Istra, mentor Dragan Pantić. Slavodobitniku je pripala i prigodna nagrada, Arduino prošireni komplet za robotiku i automatiku i knjiga Arduino.

Drugo mjesto u pojedinačnoj konkurencije je zauzeo Andrej Todić sa 15,5 punti također član ekipe “Gladijatori”, mentor Dragan Pantić, a treće mjesto je zauzeo Matija Tonković sa 14 punti član ekipe “Vitezovi Kanfanara”, mentor Nijaz Alagić.

Barban 2015

 

Nakon završetka natjecanja natjecatelji su posjetili i adrenalinski park u Glavanima gdje su se iskazali u savladavanju raznih prepreka. Osnovni cilj natjecanja je promocija robotike. Natjecanje učenicima omogućava da se na zanimljiv i interesantan način upoznaju sa novim tehnologijama i robotikom. To je spoj modernog i tradicije, a ekipno natjecanje traži od članova ekipe da surađuju i pomažu jedan drugome.

Predsjednik DRI Dragan Pantić,dipl.ing.

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •