U skladu sa Člankom 28. Statuta Hrvatskoga robotičkog saveza na 18. elektronskoj
sjednici Izvršni odbora HRS od 9.-12. travnja 2015. godine donesena je:
ODLUKA O SAZIVU REDOVITOG ZASJEDANJA SKUPŠTINE
HRVATSKOGA ROBOTIČKOG SAVEZA
I.
Redovito zasjedanje Skupštine HRS održat će se u subotu 9. svibnja 2015. s početkom
u 11:30 sati u HZTK, Dalmatinska 12, Zagreb (mala dvorana na katu)

Il.
Za zasjedanje se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

l . Izbor radnih tijela:
• Radnog predsjedništva (3 člana)
• Verifikacijskog povjerenstva (3 člana)
• Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika sa redovnog zasjedanja Skupštine HRS od 17. 5. 2014. godine
3. Prijedlog Izvještaja Verifikacijskog povjerenstva
4. Prijedlog za prijem novih članica u HRS
5. Prijedlog izvještaja o radu HRS za 2014. godinu
6. Prijedlog Izvještaja o financijskom poslovanju HRS u 2014. godini
• Izvještaj Nadzornog odbora HRS
• Odluka o usvajanju Izvještaja o financijskom poslovanju HRS u 2014. godini
7. Usvajanje Odluka 10 donesenih u periodu između dvije skupštine
8. Program rada HRS za 2015. godinu- prijedlog
9. Financijski plan HRS za 2015. godinu- prijedlog
• Odluka o usvajanju Financijskog plana HRS za 2015.
l O.Prijedlog novog Statuta HRS
ll. Ostala pitanja

Članovi Skupštine HRS pozivaju se na sudjelovanje u radu Redovite godišnje skupštine.
Na Skupštinu obvezno donijeti vjerodajnice matičnog društva. U slučaju spriječenosti
obavijest se može dostaviti na e-adrese: hroboszg@gmail.com; iratkovic@net.hr ili telefone: (091) 5160-654 , (01) 4847-556. 

Za Izvršni odbor Hrvatskoga robotičkog saveza
Prof. dr. Zdenko Kovačić

Prilozi:

Privitak 2 – Pozivnica za skupštinu HRS 2015.

Privitak 9 – Poslovnik Skupštine HRS

Privitak 10 – Prijedlog Statuta HRS 2015

EVIDENCIJSKI LIST zastupnika u Skupštini HRS (2015.)

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •