HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ (HROBOS)

CROATIAN ROBOTIC ASSOCIATION (CROBOA)

 

Hrvatski robotički savez (HROBOS) je krovna neprofitna robotička udruga pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Na izbornoj skupštini 14. studenog 2015. izabrano je aktualno vodstvo i tijela Saveza:

 

PREDSJEDNICA:

dr.sc. Ana Sović Kržić (RIK Križ)

DOPREDSJEDNIK:

Zoran Vukić (Udruga mladi robotičari – Split)

TAJNIK:

Željko Krnjajić

 

UPRAVNA TIJELA HRVATSKOGA ROBOTIČKOG SAVEZA (HROBOS)

IZVRŠNI ODBOR HRS:

1. dr.sc. Ana Sović Kržić;predsjednica HROBOS (RIK Križ)
2. prof. Zoran Vukić; dopredsjednik HROBOS (Udruga mladi robotičari – Split)
3. dipl.ing Dragan Pantić; član IO HROBOS (Društvo za robotiku Istra- Pula)
4. prof.Jelka Hrnjić; član IO HROBOS (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
5. mr.sc. Robert Cupec; član IO HROBOS. (Robotički klub Osijek)
6. prof.dr. Mirjana Bonković članica IO HROBOS. (Udruga za robotiku – Split)
7. Željko Krnjajić; tajnik HROBOS

NADZORNI ODBOR HROBOS:

1. mag.ing. Paolo Zenzerović; predsjednik NO HROBOS (Društvo za robotiku Istra- Pula)
2. Robert Sedak; član NO HROBOS (RIK Popovača)
3. Josip Musić; član NO HROBOS (Udruga za robotiku – Split)
 

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •