Hrvatski robotički savez ( HRS)  će u Industrijsko-obrtničkoj školi u Puli organizirati školu robotike za profesore koji žele steći osnovna znanja o robotici. Poželjno je da to budu profesori tehničke grupe predmeta koji predaju predmete iz područja elektrotehnike, strojarstva ili informatike ( primjena mikroupravljača, mikrokontroleri, programiranje, PLC-i, strojarstvo, …). Profesori će nakon završene škole robotike s usvojenim znanjem moći organizirati grupe za robotiku u svojim školama i učestvovati na natjecanjima iz robotike kao što su Hrvatska liga robotičara, Robotička alka, Robotrka na prstenac… Također će znanja moći koristiti i u redovnoj nastavi iz programiranja, mikrokontrolera, elektroničkim sklopovima, elektrotehnici.

            Škola robotike će započeti sa radom u Industrijsko-obrtničkoj školi u Puli, Mletačka 3,  prema rasporedu :

–        09. prosinca 2013.godine ( ponedjeljak ) od 08:00 h do 14:00 h

–        13. prosinca 2013.godine ( petak ) od 15:00 do 19:00 h

–        14. prosinca 2013.godine ( subota ) od 08:00 h do 14:00 h.

Školu robotike će realizirati prof. Dragan Pantić ( član Hrvatskog robotičkog saveza i Predsjednik Društva za robotiku Istra ) kojem se možete obratiti za sve nejasnoće i informacije na mob. 098/182-8585, tel.škole 052/216-121 ili na e-mail pantic.pu@gmail.com.

Polaznici će najveći dio vremena izvoditi praktične vježbe na mobilnom robotu Boe-Bot nakon neophodnih uvodnih predavanja. Prva dva dana su za početnike koji se do sada nisu sretali sa robotikom, a u subotu se mogu uključiti i oni profesori koji već imaju neka znanja iz robotike a žele se uključiti u natjecanja iz robotike. Polaznici će se upoznati sa mikrokontrolerom na Boe-Botu, osnovnim naredbama u pBASIC-u, uporabom senzora za dodir, fotosenzora, senzora za mjerenje udaljenosti (PING), IR senzora i sa natjecanjima koja se organiziraju iz robotike.

Na kraju završene Škole robotike polaznici će dobiti potvrde o završenoj školi.

Molimo da svoju prijavu pošaljete najkasnije do četvrtka 05.prosinca 2013.godine na adresu:

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Mletačka 3 , 52 100 Pula

fax: 052 / 216 – 121  

ili na mail: pantic.pu@gmail.com.

Škola može prijaviti  najviše dva kandidata.                      

U prilogu su pozivnica i prijavnica na školu robotike.

POZIVNICA

PRIJAVNICA

 

U Puli, 27.12.2013. godine             

Dragan Pantić                                                

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •