MUZEJ ROBOTIKE HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA ROBOTIKU

 Zbirka robota i arhivskih dokumenta

Ideja o osnivanju Muzeja robotike nastala je 2005. godine, neposredno nakon otvaranja Centra za praktičnu robotiku  Palmotićeva 84 u Zagrebu kada je HDR prvi put od svoga osnivanja mogao svu opremu s kojom je raspolagao staviti na jedno mjesto. U razdoblju od 1994. do tada prikupljena je određena količina opreme koja se uglavnom koristila u obrazovne svrhe na školama, tečajevima i kampovima.
Pojedini članovi HDR (Boranić, Ratković, Makanec, Anić-Ćurko) imali su već tada svoje zbirke ili primjerke robota sačuvane kroz dulje ili kraće vremenske periode. S druge strane, desetogodišnje  iskustvo pokazalo je da se obrazovna oprema brzo mijenja te de je potrebno na odgovarajući način zbrinuti ono što se više ne koristi. Osim toga sama zamisao o osnivanju zbirke  potakla je elaboriranje određenih artefakata  koji nisu bili fizički u zbirci  ali ih se tretiralo kao dio jedinstvenog korpusa prve hrvatske robotičke zbirke.  Zamisao o osnivanju zbirke potakla je i organizaciju izložbi na kojoj su prikazivani radovi pojedinih autora.  Takva izložba načinjena je primjerice sa Zbirkom Boranić u tehničkom muzeju 2006. u okviru festivala znanosti. 
Zbirka je potakla i pitanja o ulozi i vrednovanju  nekih otprije poznatih pa i slavnih povijesnih strojeva. U tom smislu poseban je Teslin bežično upravljani brod koji je upravo u okviru HDR prvi put u Hrvatskoj razmatran u kontekstu povijesti robotike kao što je to bilo uobičajeno u svijetu. Primjer Teslina broda predstavlja grupu tzv. "virtualnih eksponata" robotičke zbirke HDR . To su oni izlošci za koje se zna gdje su njihovi originali, modeli ili replike pa se proučavatelj usmjerava prema   drugim institucijama.
U zbirci robota HDR trenutno se nalazi oko stotinjak eksponata. Neki  od njih su u Hrvatskoj unikatni primjerci serijski proizvođenih robota. Takvi su npr. servisni robot  Omnibot 2000 ili  slavni robotički pas AIBO. Zbirka raspolaže i unikatnim prototipovima robota koji nikada nisu proizvođeni ili su proizvođeni samo u nultim serijama. U toj grupi su ER VERO-10 i EOD  MUNGOS 1.1.  Iz grupe industrijskih robota svakako je u Hrvatskoj  jedinstven primjerak robota PUMA.
Zbirka pokazuje i svjedoči da su u svi relevantni smjerovi razvoja robotike imali svoje refleksije u Hrvatskoj. Od pred-kibernetičarskog i kibernetičarskog perioda 50. godina 20. st. do danas.
Zbirka arhivske građe obuhvaća dokumente vezane uz pojedine sredine ili skupove. U njoj su jedinstveni primjerci dokumenta vezanih uz JUROB,  Elektrotehnički institut u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu,  FESB u Splitu,  osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje robotici, osnivanje Hrvatskoga društva  za robotiku itd.
Zbirka raspolaže određenom količinom plakata i drugih umjetničkih djela te video kaseta i DVD dokumenata vezanih uz robotiku u Hrvatskoj i općenito.
Zbirka se neprestano nadopunjava i nije do sada stručno valorizirana iako u njoj ima eksponata koji zaslužuju biti stavljeni pod državnu skrb. U tom smislu se nastavljaju napori za dobivanjem odgovarajućeg prostora  u kojemu bi zbirka mogla imati veću i važniju kulturnu i didaktičku funkciju.

Igor Ratković     

 

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •