PRAVILA

(Vrijede od 4. kola HLR-HDR (26. svibnja 2012.))

 

RoboCupJunior Rescue A Rules 2012

RoboCupJunior Rescue A

Pravila 2012

RoboCupJunior Rescue A Tehnički savez 2012

Damien Kee (Australija), damien@domabotics.com

Kate Sim (Velika Britanija), kateasim@btinternet.com

Naomi Chikuma (Japan) mymama_8888@yahoo.co.jp

Tiago DocilioCaldeira (Portugal), docilio@gmail.com

Timothy Jump (USA), tjump@bsm-online.org

Winfried Schmitz (Njemačka), wschmitz@cjd-koenigswinter.eu

 

1. Arena

Izmjene pravila iz 2011 označena su crvenom bojom.

1.1. Opis:

1.1.1 Arena je modularna. Svaki modul možemo zamisliti kao »sobu« u zgradi. Moduli mogu biti jedan pored drugoga (u istom nivou vodoravno) ili mogu biti namješteni jedan nad drugim. Moduli u istom nivou so povezani sa vodoravnim hodnicima. Moduli u različitim nivoima su povezani  hodnikom sa usponom odnosno rampom. Rampa neće imati uspon veći od 25° u odnosu na vodoravni nivo. Rampa mora imati zidove hodnika visoke barem 10 cm. Područje rampe ( u nastavku rampa) se sastoji od hodnika sa usponom i doljnje te gornje ravnine, koju povezuje  sa ostalim sobama. Nacrti zgrade su prikazani na adresi: http://rcj.robocup.org/rcj2011/rescueA_building_instructions2011.pdf

2. Dimenzije:

1.2.1.Svaki modul je velik približno 1200 mm x 900 mm i ima zidove, koji su visoki približno 30 cm.

1.2.2. Hodnici i rampa su široki približno 30 cm i imaju zidove visoke približno 30 cm.

1.2.3. Svaka soba ima dvoja vrata na standardnim mjestima (vidi nacrt zgrade). Roboti ulaze u sobu kroz jedna vrata i izlaze iz sobe kroz druga vrata. Vrata su velika 250 mm x 250 mm.

1.2.4 Prva soba u labirintu može imati ali  nema ulazna vrata. Zadnja soba u labirintu nema  

izlaznih vrata.

1.3. Podovi:

1.3.1. Podovi svake sobe trebaju biti svijetle boje (bijele, ili boje slične bijeloj). Podovi mogu biti glatki ili hrapavi (kao linoleum ili kao tepih). Na podovima na spojevima dvaju modula mogu biti  3mm visoke stepenice.

1.3.2. Arena mora biti namještena tako, da podovi soba budu vodoravni.

1.4. Crta:

1.4.1. Na podovima će biti crna crta, koju moraju slijediti roboti i biti će sastavljena iz dijelova označenih na 300 mm x 300 mm . Crna crta je izrađena iz standardne električne izolacijske trake široke 1 – 2 cm a može biti  otisnuta na papir ilii neki drugi  materijal. Crna crta na podovima određuje labirint – komplicirano izveden put robota. (Mreža crta prikazana na slikama je samo primjer  i neće nužno biti postavljena u areni.)

1.4.2. Tamo gdje postoji crna crta , ona vodi u i iz sobe kroz standardna vrata. Bilo koji ravni dio crne crte, koji vodi uz zid (u sobi ili na usponu) može imati dijelove ili prekide crte dužine do 20 cm.

1.4.3. Razmještaj pločica unutar svake sobe može se razlikovati kod različitih vrsta natjecanja.

1.4.4. Zbog vrste/materijala ploćica mogu između  pločica nastati stepenice i/ili otvori u  areni. Takve stepenice ili otvori nisu namjerni,  te će se organizatori pobrinuti, da se  smanje na najmanju moguću mjeru.

1.5. Ruševine i prepreke:

1.5.1. Ruševine mogu biti brzinske prepreke (izrađene iz 10 mm plastičnih cijevi ili bijelo obojanih drvenih klinova) ili drvenih štapića promjera manjeg od 3 mm (npr. čačkalice ili štapići za kebab) i mogu se nalaziti  u naranđastoj ili crvenoj zoni ili na hodnicima i na rampi. Roboti mogu voziti preko ruševina ili  ih mogu odgurnuti u stranu, ako je potrebno.

1.5.2 Ruševine mogu biti pričvršćene na zidove soba, hodnika ili rampe.

1.5.3. Prepreke mogu biti izgrađene iz cigle, blokova (drvo), utega, in ostalih velikih, teških objekata. Prepreke mogu biti postavljene bilo gdje unutar narančaste ili crvene zone (ali NE u hodnicima ili na rampi). Roboti moraju voziti oko prepreke. Prepreke, koje su pomaknute ili prekrenute ostaju na mjestu gdje su pomaknute ili prekrenute, i  na pravo mjesto postavljaju se na kraju bodovane vožnje robota.

1.6. Crveno područje

1.6.1. Crna Crta se može završiti na ulazu u zadnju sobu (»crveno područje«) ili na početku rampe, tako da  roboti moraju upotrijebiti neki oblik strategije traženja, i odrede položaj žrtve.

1.6.2. Na ulazu u crveno područje biti će na podu pojas 25 mm x 250 mm svjetleće  srebrne trake.

1.6.3. U jednom od kuteva crvenog područja nalazit će se tzv. evakuacijsko područje, koje ima  oblik pravokutnoga trokuta sa stranicama 300mm x 300mm,  crne boje.

1.6.4. Za natjecanje  srednjoškolaca  evakuacijsko područje imat će  oblik pravokutnoga trokuta s stranicama 300mm x 300mm, visine 60 mm u crnoj boji.

1.6.5. Crveno područje će imati  samo ulazna vrata. zadatak će biti  uspješno obavljen, kada  žrtva bude uspješno položena na evakuacijsko područje.

1.7. Žrtve

1.7.1. Bilo gdje  u crvenom području se može nalaziti žrtva, koja mora biti udaljena barem 10 cm  od najbližeg zida, brzinske  prepreke (ruševine) ili prepreke.

1.7.2. Žrtve će imati oblik obične limenke za piće i biti teške blizu 150 g. Dimenzije limenke biti će slične onima, koje su na raspolaganju u zemlji, gdje se održava natjecanje (375 ml u Australiji, 12 fl u USA, 333 ml u Evropi, itd). Ekipe trebaju biti spremne na manja odstupanja

1.7.3. Žrtve će biti  prekrivene s  aluminijskom  folijom.

1.8. Rasvjeta i  magnetni uvjeti:

1.8.1. Ekipe moraju biti spremne na  kalibraciju svojih robota obzirom na uvjete rasvjete na mestu natjecanja.

1.8.2. Uvjeti rasvjete u areni mogu se   mjenjati za vrijeme natjecanja.

1.8.3. Organizatori će se maksimalno truditi,  kako bi  arenu postavili na adekvatnoj  udaljenosti od magnetnih polja, koja  pruzročuju podzemni vodovi  i željezni  predmeti. No, ponekada se to ne može izbjeći.

1.8.4 Fotografiranje od strane gledatelja  fotoaparatima prouzročit će IC i svetlosno zračenje u areni i na robote. Iako će  organizatori pokušati ograničiti takve utjecaje, ponekad je nemoguće sasvim  nadzirati smetnje iz područja izvan arene. Ekipama se preporuča, da izgrade robote i napišu programe tako da iznenadne (fotografski bljeskovi) smetnje ne  prouzrokuju probleme, što je dobra praksa kako u natjecateljskim a tako i u životnim situacijama.
Prijedlog: Preporuča se da ekipe izrađuju svoje robote tako da mogu savladati svjetlosne promjene i magnetne uvjete, budući se oni  razlikuju od arene do arene. Ekipe trebaju biti spremne na usmjeravanje svojih robota ovisno na uvjete  na mjestu natjecanja.

2. Roboti

2.1. Kretanje:

2.1.1. Roboti moraju biti autonomni (upotreba daljinskoga upravljanja i svako slično davanje informacija robotu zabranjeno je).

2.1.2. Robota mora pokrenuti ručno jedan od članova ekipe.

2.1.4. Bluetooth Class 2 komunikacija unutar robota ili među robotima na istom prostoru je dozvoljena. Niti jedan drugi oblik radio komunikacije nije dozvoljen. Roboti sa ugrađenom radijskom komunikacijom biće odmah diskvalificirani ne gledajući na to da li radijsku komunikaciju za vrijeme natjecanja upotrebljavaju ili ne.

2.2. Građenje:

2.2.1. Robot može biti izgrađen iz bilo kojih robotskih elemenata  dostupnih na tržištu, a može biti i samostalno izgrađen  pod uvjetom, da robot odgovara gornjim odredbama te da su  nacrt i izrada robota  u  biti izvorno rad članova ekipe (vidi poglavlje 2.5 ispod).

2.2.2. Roboti izgrađeni iz bilo kojih komercialno proizvedenih robotskih elemenata, koji se prodaju na tržištu kao »oni koji slijede crtu« ili »spasioci« roboti biti će vjerojatno  diskvalificirani, osim u slučaju, da su na robotu izvedene  važne preinake i to u mehaničkoj gradnji robota i u programu robota. Ako će postojati bilo kakova dvoumljenja o valjanosti prodanog proizvoda, sudionici  natjecanja mogu se obratiti  Međunarodnom RoboCupJunior tehničkom odboru nekoliko mjeseci prije natjecanja. Organizatori će sve upite obraditi vrlo diskretno i nikome neće prenositi informacije.

2.2.3 Zbog sigurnosti natjecatelja i gledatelja nije dozvoljena upotreba lasera na robotima.

.2.3. Ekipa:

2.3.1. Svaku vožnju izvodi jedan robot, koji mora izvršiti zadatak autonomno. (Na određenim međunarodnim natjecanjima  to se pravilo može mjenjati tako da dva ili više  robota djeluje zajedno i surađuju kod izvođenja zadatka. Provjerite lokalna pravila za natjecanje.)

2.4. Pregled:

2.4.1. Prije početka natjecanja i bilo kada za  vrijeme natjecanja robote pregledava komisija sudaca s ciljem, da se utvrdi ispunjenje gore  opisanih ograničenja.

2.4.2. Odgovornost ekipe je, da osigura novi pregled robota kod svake promjene robota, koja će se izvršiti za vrijeme natjecanja.

2.4.3. Članovi ekipe moraju obrazložiti djelovanje njihovog robota kako bi dokazali da je izgradnja i programiranje robota njihov originalni rad.

2.4.4 Članovi odgovaraju na pitanja o svojim pripremama za natjecanje, a od njih se može zatražiti u svrhu istraživanja da odgovore na pojedina pitanja i da intervju snime na video zapis.

2.5. Prekršaji:

2.5.1. Bilo kakva povreda  pravila kod pregleda robota će onemogučiti robotu sudjelovanje na natjecanju, sve dok se ne isprave izvršene preinake suprotne pravilima.

2.5.2. Promjene-ispravci moraju biti izvršeni unutar vremenskih okvira natjecanja  i ekipe ne smiju produljiti natjecanje zbog preinaka.

2.5.3. Ukoliko robot ne udovoljava pravilima ( i nakon izvršenih preinaka ), tada će biti diskvalificiran iz aktualne vožnje u natjecanju  (ali ne i iz ukupnog natjecanja).

2.5.4. Ukoliko je pomoć mentora za vrijeme natjecanja prevelika ili ako izgradnja i programiranje robota nije izvorni rad  članova ekipe,  ekipa može biti diskvalificirana iz natjecanja.

3. Tijek natjecanja

3.1. Predpripreme za vožnju:

3.1.1. Kada je moguće, natjecatelji će imati pristup do arene za vježbu za potrebe izvođenja mjerenja, testiranja i isprobavanja robota.

3.1.2. Tamo gdje budu na raspolaganju namjenske natjecateljske arene i arene za vježbu, u nadležnosti je orgnizatora, da dozvoli da  testiranja omogući u natjecateljskoj areni.

3.2 Osobe:

3.2.1 Ekipe izabiru jednu  osobu koja će biti  kapetan (vođa) koja će pomicati  robota na osnovu postavljenih pravila i u skladu sa uputama sudaca.

3.2.2: Vođa može pomicati robota samo onda kada  mu to dozvoli sudac.

3.2.3 Ostali članovi ekipe (i gledatelji) moraju stajati barem 150 cm udaljeni od arene u vrijeme kada  je robot aktivan, osim ako sudac ne odredi drugačije.

.3.3. Početak vožnje:

3.3.1. Pojedinačni tijek natjecanja  započinje u predviđeno startno vrijeme bez obzira na to da li je ekipa prisutna i spremna. Startno vrijeme će biti objavljeno pravovremeno na mjestu natjecanja.

3.3.2 Kada vožnja jednom započne,  roboti ne smiju napustiti natjecateljsko područje, niti iz jednog razloga.

3.3.3 Roboti će imati  na razpolaganju najviše 8 minuta za kalibraciju i završetak natjecateljske  vožnje. Vrijeme vožnje mjeri sudac.

3.3.4 Kalibracija (odmjeravanje) je definirano kao čitanje podataka senzora (i prilagodba robotskog programa pročitanim vrijednostima senzora) u svrhu robotskoga traženja po areni i identifikaciji žrtve, a ne za predpripremu plana arene i/ili lokacije žrtve. Svaka aktivnost predpripreme plana će prouzročiti automatsku diskvalifikaciju robota u konkretnoj natjecateljskoj vožnji .

3.3.5 Ekipe mogu kalibrirati svoje robote na areni gdje god žele, ali vrijeme se cijelo vrijeme neprekidno odbrojava. Robot se za vrijeme kalibracije ne smije micati na vlastiti pogon (ekipa ga mora ručno pomicati). Kalibracija se ne boduje.

3.3.6 Kada  je ekipa spremna, za izvođenje natjecateljske vožnje mora o tome obavijestiti suca. Kako bi natjecateljska  vožnja započela mora se  robot postaviti na startnu pločicu u prvoj sobi, koju će  pokazati sudac. Nakon početka natjecateljske vožnje kalibriranje više nije dozvoljeno.

3.4 Bodovanje

3.4.1 Roboti se ocjenjuju bodovima za uspješno prevezene module, hodnike, rampe i za svaku opasnost (prekinuta crta, brzinska prepreka i prepreke).

3.4.2 Izraz uspješno izvršenje obuhvaća vožnju kroz ulazna vrata, potpuno praćenje crte, prelaženje svih prekida na crti, brzinskih prepreka i prepreka te vožnju kroz izlazna  vrata bez ljudskog posredovanja .

3.4.3 Neuspješni pokušaji prelaska pojedinih elemenata arene su određeni kao "neuspješno napredovanje” (vidi 3.5).

3.4.3 Bodovi za uspješno odrađene module su:

(prvi pokušaj vožnje po modulu) = 60 bodova,

(drugi pokušaj vožnje po modulu) =  40 bodova i

(treći pokušaj vožnje po modulu) =  20 bodova.

*Za daljnje pokušaje vožnje po modulu se ne dobivaju bodovi.

3.4.4 Bodovi za uspješno izvedenu vožnju po hodniku i rampi su:

 • (prvi pokušaj vožnje po hodniku/rampi) =   30 bodova,
 • (drugi pokušaj vožnje po hodniku/rampi) = 20 bodova i
 • (treći pokušaj vožnje po hodniku/rampi) = 10 bodova.

*Za daljnje  pokušaje vožnje po hodnicima/rampama ne dobivaju se bodovi.

3.4.5 Bodovi  za svaku uspješno prijeđenu prekinutu crnu crtu.

 • 10 bodova za svaki dio prekinute crte

*Svako prekinuće se može računati samo jednom  na natjecateljskoj vožnji (ne za svaki pokušaj kroz modul)

3.4.6 Bodovi  za svako uspješno izbjegavanje prepreka na croj crti.

 • 10 bodova za svaku prepreku.

*Svaka prepreka se može računati samo jednom  na natjecateljskoj vožnji (ne za svaki  pokušaj kroz modul)

3.4.7 Bodovi  namjenjeni za svaku uspješno prevezenu pločicu, koja ima brzinsku prepreku           

 • 5 bodova za svaku pločicu na kojoj je brzinskaprepreka.

*Svaka pločica s brzinskom preprekom se može računati samo jednom po vožnji (ne za svaki  pokušaj kroz modul)

3.4.8 Roboti dobivaju bodove i za uspješno spašenu žrtvu. Žrtva je  uspješno spašena  tada, kada je žrtva pomaknuta na mjesto unutar evakuacijskoga područja (potpuno za osnovne škole / samostoječe za srednje škole) u svojoj originalnoj krajnjoj postavljenoj orijentaciji, kada  niti jedan dio robota nije u kontaktu sa žrtvom (gledaj slike ispod). Kapetan ekipe možeobznaniti “neuspješno napredovanje” ili “kraj natjecateljske vožnje"  u slučaju  neuspješnoga pokušaja spašavanja žrtve. (vidi 3.5).

Bodovi namjenjeni uspješnom spašavanju žrtve:

 • (prvi pokušaj spašavanja) = 60 bodova,
 • (drugi pokušaj spašavanja) = 40 bodova in
 • (treći pokušaj spašavanja) = 20 bodova.

*Za daljne pokušaja spašavanja se ne dobivaju bodovi.

3.4.9 Samo za srednje škole – dodatni bodovi za podignutu žrtvu:

 • (podignuta žrtva, kada niti jedan dio  žrtve ne dotiće pod  = 20 bodova

3.4.10 Izjednačeni rezultat rješava se  na osnovu utrošenog vremena, koje je bilo potrebno robotu (ili skupini robota) za izvedbu vožnje (uključeno s vremenom  kalibracije).

3.5 Neuspješno napredovanje:

3.5.1 Robot mora slijediti crnu crtu, tamo gdje ona postoji.

Neuspješno praćenje crte računa se kao neuspješno napredovanje.

3.5.2 Neuspješno napredovanje događa se i onda , kada se robot zaglavi na nekom mjestu ili prestane pratiti crnu crtu i ne vrati se na nju  na sljedečoj pločici (vidi slike ispod).

3.5.3 U slučaju neuspješnog napredovanja robot se mora vratiti na početak modula/hodnika/rampe, gdje je došlo do neuspješnoga napredovanja. Ako se i nakon trećeg pokušaja  robot uspješno ne prijeđe  modul/hodnik/rampu,  kapetan ekipe može izabrati , da li  robota pomaknuti na kraj modula, hodnika ili rampe i nastaviti sa vožnjom. Isto tako sekapetan ekipe može  odlučiti i za izvođenje daljnjih pokušaja u neuspješno prevezenoj sobi sobi z namjerom, da dobije dodatne bodove za prelaženje prepreke, ruševina, prekinute crte i brzinske preprke, koje još nije ostvario u prethodnim pokušajima u modulu.

3.5.4. Ekipa u svakom trenutku može prekinuti  natjecateljsku vožnju. U tom slučaju mora kapetan izjaviti sucu željo ekipe da prekine vožnju. Ekipa će dobiti toliko bodova, koliko ih je prikupila do trenutka izjave o prekidu. Nakon prestanka natjecateljske vožnje uzimanje  robota iz arene ne računa se za neuspješno napredovanje.

3.6 Postavljanje žrtve

3.6.1 Šest različitih područja za žrtve veličine 300 mm x 300 mm biti će određena na dan natjecanja u crvenom  području.

3.6.2 Položaj svakog područja bit će poznat na dan natjecanja, ali neće biti označen u areni. Područje za žrtve neće biti udaljeno od zida manje od 100 mm.

3.6.3 U svakoj natjecateljskoj vožnji biti će samo jedna žrtva.

3.6.4 Kada robot započne voziti natjecateljsku vožnju i  uđe  u arenu, sudac baca  kocku (standardna 6-strana kocka), i njome određuje područje u kojem će se nalaziti  žrtva. Sudac postavlja žrtvu točno unutar izabranoga 300 mm x 300 mm područja žrtve. Položaj žrtve biti će određen onda, kada će robot započeti voziti natjecateljsku trku.

3.6.5 Ako je žrtva pomaknuta sa svojega mjesta za vrijeme pokušaja  spašavanja, i ako je zbog toga potreban ponovan start, žrtva ostaje na mjestu na koje je pomaknuta.Ako je žrtva prekrenuta, ostaje prekrenuta.  

3.6.6 Ako je robot uhvatio žrtvu i treba ponoviti start, tada se žrtva postavlja  na mjesto gdje je robot zahtjevao ponovni start.

3.7 Završetak vožnje

Natjecateljska vožnja se završava, kada istekne vrijeme ili ako kapetan objavi kraj vožnje ili ako je žrtva uspješno stavljena  na evakuacijsko područje.

4. Rješavanje sporova

4.1 Sudac:

4.1.1 Za vrijeme izvođenja vožnje sučeve odluke su konačne.

4.2 Tumačenje pravila :

4.2.1 Tumačenje pravila daju članovi Međunarodnog RoboCupJunior  Tehničkoga komiteta.

4.3 Posebne okolnosti:

4.3.1 Specifične promjene pravila kod posebnih okolnosti, kao što su nepredviđeni problemi  i/ili karakteristike robota se mogu dogovoriti za vrijeme natjecanja ako je većina natjecatelja suglasna.

5. Dokumentacija

5.1 Prezentacija:

5.1.1 Svaka ekipa mora donijeti elektronsku prezentaciju ( u: PowerPoint ali Flash formatu) i/ili A3 poster sa dokumentiranim planovima, izradom i programiranjem njihovog robota.

5.1.2 Prezentacija i/ili poster ekipe je potrebno pokazati sucima u vrijeme, koje je po rasporedu određeno za intervju ekipe, i prije nego se da na uvid sucima, ostalim ekipama te posjetiteljima natjecanja.

5.1.3.Prezentacija će približiti informacije o ekipi i kako se ona pripremala  za RoboCupJunior natjecanje.

Područja, koja su obuhvaćena prezentacijom su:

 • ime ekipe,
 • razina natjecanja  (osnovna škola, srednja škola),
 • imena članova ekipe i (možda) fotografija članova ekipe,
 • država iz koje dolazi ekipa i regija iz koje dolazi,
 • škola kojoj pripada ekipa,
 • fotografije robota za vrijeme izgradnje i pisanja programa,
 • informacije o robotu, koje uključuju sheme,
 • crteži i primjeri programskog koda,
 • zanimljiva i neobična svojstva robota i
 • što želi ekipa postići u robotici.

5.1.4. Suci će pregledavati prezentaciju i razgovarati o sadržaju sa članovima ekipe.

5.1.5. Natjecatelji trebaju prezentirati digitalne verzije prezentacije i poster.

5.1.6. Nagrade će biti podijeljene ekipama sa odličnim prezentacijama.

5.2. Sudjelovanje

5.2.1. Potićemo sve ekipe da pogledaju postere i prezentacije drugih ekipa.

6. Pravila ponašanja

6.1. Poštena igra:

6.1.1. Roboti, koji namjerno ili ponavljajući prozrokuju oštećenja na areni bit će diskvalificirani.

6.1.2. Osobe, koje namjerno ometaju  robote ili prouzroče štetu na areni bit će  diskvalificirani.

6.1.3. Očekuje se da je cilj svih ekipa pošteno sudjelovanje na natjecanju.

6.2 Ponašanje:

6.2.1. Sudionici natjecanja trebaju imati u vidu i  druge sudionike i njihove robote koji se kreću na mjestu natjecanja.

6.2.2. Natjecatelji neka ne ulaze na područja namjenjena drugim disciplinama ili ekipama, osim u slučaju da ih k sebi pozovu drugi članovi ekipa.

6.2.3. Sudionici koji se neće ponašati primjereno biti će zamoljeni da napuste zgradu. Takvim ponašanjem riskiraju diskvalifikaciju sa natjecanja.

6.2.4. Ova pravila će se realizirati sukladno odluci sudaca, osiguranja, organizatora  natjecanja i lokalne  vlasti.

6.3. Mentori:

6.3.1. Mentori (učitelji, roditelji, službenici ekipa i ostali članovi ekipa) ne smiju na područje gdje se učenici – članovi ekipa pripremaju na natjecanje.

6.3.2. Oko područja gdje se ekipe pripremaju na natjecanje, biti će za mentore na raspolaganju dovoljan broj stolaca, kako bi mogli nadzirati svoju ekipu.

6.3.3. Mentorima nije dozvoljeno popravljanje robota ili uključivanje u programiranje robota kojim se natječe njegova ekipa učenika.

6.3.4. Mentori će biti  za svako mješanje u svezi gradnje  robota ili za mješanje u odluke sudaca biti prvo opomenuti. Ukoliko će svoje ponašanje ponavljati, riskiraju diskvalifikaciju ekipe.

6.4. Sudjelovanje:

6.4.1. Sastavni dio  RoboCup natjecanja je stajalište, da je potrebno nakon natjecanja sa drugim sudionicima djeliti  svoje znanje o tehnološkom i naučenom napretku.

6.4.2. Svi rezultati su nakon natjecanja objavljeni na  stranicama RoboCupJunior natjecanja.

6.4.3. Sudjelovanje podupire i pospješuje  obrazovnu ideju RoboCupJunior natjecanja.

6.5. Duh natjecanja:

6.5.1. Očekujemo da svi sudionici natjecanja (učenici i mentori) poštuju ideju RoboCupJunior natjecanja.

6.5.2. Suci i službenici će djelovati u skladu sa idejom natjecanja.

6.5.3. Nije važno pobjediš li ili izgubiš, važno je koliko se naučiš!

7. Natjecanje Super ekipa :

Mexico City 2012

Natjecanje Super ekipa je namjenjeno robotima na osnovnoškolskom i srednjošolskom nivou, koji su  postigli najbolje rezultate u predhodnim individualnim natjecanjima. Natjecanje će biti provedeno na istim arenama, kao prethodna natjecanja i biti će usredotočeno na sudjelovanje ekipa. Super ekipa će biti sastavljena iz dviju pojedinačnih ekipa. Parovi ekipa biti će određeni ždrijebom odmah nakon što će biti poznati rezultati pojedinih natjecanja.

Detaljni podaci o tom natjecanju biti će objavljeni u  Mexico City-u 24 sata prije samog natjecanja Super ekipa.

Napomena: U slučaju nejasnoća u prijevodu, prednost ima original na engleskom jeziku !

  

Podijeli
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •