HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

Osnivačka skupština Hrvatskoga robotičkog saveza održana je 15. prosinca. 2012. godine u Maloj dvorani Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dalmatinska 12, Zagreb.

Hrvatski robotički savez povijesni je nasljednik Hrvatskoga društva za robotiku (HRD) osnovanog 17.12. 1994. godine. HDR je registriran kao neprofitna udruga fizičkih osoba s djelovanjem na teritoriju Republike Hrvatske. HRS je nasljednik svih materijalnih i nematerijalnih povijesnih stečevina HDR.

Hrvatski robotički savez je član Hrvatske zajednice tehničke kulture u Zagrebu.

OSNIVAČI HRS

1. Hrvatsko društvo za robotiku(HDR) - Zagreb (osnovano 1994.)
2. Udruga za robotiku-Split (URS), osnovana 2000.
3. Robotičko informatički klub - Popovača (RIK), osnovan 2011.
4. Udruga za nove tehnologije "Robofreak" - Varaždin (URF), osnovana 2012.
5. Društvo za robotiku Istra-Pula (DRI), osnovano 2012. godine

RADNO PREDSJEDNIŠTVO OSNIVAČKE SKUPŠTINE:

Igor Ratković (HDR) (predsjednik)
Dubravko Malvić (HDR)
Džeraldina Kuzminski (RF)

SUDIONICI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

1. Nijaz Alagić   (Društvo za robotiku Istra- Pula)
2. Jakov Bartulović (Udruga za robotiku - Split)
3. Mirjana Bonković (Udruga za robotiku - Split)
4. Jasminka Crnjak (Udruga ROBOFREAK - Varaždin)
5. Saida Deljac (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
6. Denis Gentilini (Društvo za robotiku Istra- Pula)
7. Željko Goja (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
8. Jelka Hrnjić (zamjenica zastupnika Boris Jakov Anić-Ćurko) (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
9. Zoran Kadežabek (Udruga ROBOFREAK- Varaždin)
10. Ivica Kolarić (Udruga ROBOFREAK - Varaždin)
11. Zdenko Kovačić (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
12. Džeraldina Kuzminski (Udruga ROBOFREAK- Varaždin)
13. Željko Krnjajić (zamjenik zastupnika Vlado Lendvaj)(Robotičko informatički klub Popovača)
14. Dubravko Malvić (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
15. Josip Musić (Udruga za robotiku - Split)
16. Dragan Pantić (Društvo za robotiku Istra- Pula)
17. Ivan Petrović (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
18. Igor Ratković (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
19. Robert Sedak (Robotičko informatički klub Popovača)
20. Ivo Stančić (Udruga za robotiku - Split)
21. Darko Suman (Društvo za robotiku Istra- Pula)

Osnivačka skupština

SLIJEVA NA DESNO: Ivica Kolarić; Željko Goja; Denis Gentilini; Željko Krnjajić ; Zoran Kadežabek; Ivan Petrović; Igor Ratković; Jasminka Crnjak; Saida Deljac; Robert Sedak; Džeraldina Kuzminski; Zdenko Kovačić; Dubravko Malvić; Mirjana Bonković; Jelka Hrnjić; Jakov Bartulović; Dragan Pantić; Josip Musić; Ivo Stančić; Darko Suman; Nijaz Alagić (snimatelj)

 

UPRAVNA TIJELA HRVATSKOGA ROBOTIČKOG SAVEZA (HRS) IZABRANA NA OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI

IZVRŠNI ODBOR HRS:

1. Prof. dr Zdenko Kovačić;predsjednik HRS (Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
2. Prof.dr Mirjana Bonković; dopredsjednica HRS (Udruga za robotiku - Split)
3. dipl.ing Dragan Pantić; član IO HRS (Društvo za robotiku Istra- Pula)
4. dipl. ing Ivica Kolarić; član IO HRS (Udruga ROBOFREAK - Varaždin)
5. prof. Vlado Lendvaj; član IO HRS. (Robotičko informatički klub Popovača)
6. dipl. inf. Džeraldina Kuzminski članica IO HRS. (Udruga ROBOFREAK- Varaždin)
7. Igor Ratković; tajnik HRS

NADZORNI ODBOR HRS:

1. Darko Suman (Društvo za robotiku Istra- Pula)
2. Jasminka Crnjak (Udruga ROBOFREAK - Varaždin)
3. Josip Musić (Udruga za robotiku - Split)

SUD ČASTI HRS:

 

1. Dubravko Malvić( Hrvatsko društvo za robotiku- Zagreb)
2. Nijaz Alagić   (Društvo za robotiku Istra- Pula)
3. Robert Sedak (Robotičko informatički klub Popovača)

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.