HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

English

 

Temeljem članka 40. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog robotičkog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika na određeno vrijeme (9 mjeseci - do kraja 2018.) s punim radnim vremenom (m/ž).

Radno mjesto se otvara zbog osnivanja Stručne službe uslijed povećanja obima poslova uz mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa nakon isteka roka na određeno vrijeme. 

Mjesto rada: Stručna služba Hrvatskog robotičkog saveza, Dalmatinska 12, Zagreb. 

Rok za prijavu je 8 dana od datuma objave.

Probni rad: 3 mjeseca

 

Popis i opis poslova:

 • sudjeluje u organizaciji i provedbi programa Saveza na razini Republike Hrvatske i na međunarodnom nivou,
 • sudjeluje u pripremi materijala za prijave projekata
 • pruža tehničku podršku provedbi programa Saveza,
 • brine o održavanju i nabavi opreme Saveza,
 • obavlja poslove prikupljanja materijala, dizajna, grafičke pripreme i tehničkog uređenja tiskanih i elektronskih izdanja Saveza,
 • obavlja administrativne i druge poslove prema potrebi u dogovoru s predsjednikom i tajnikom Saveza.

Uvjeti:

 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (prema ranije važećim propisima visoku stručnu spremu), preddiplomski studij (prema ranije važećim propisima višu stručnu spremu) tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera ili stečenu srednju stručnu spremu,
 • ima jednu godinu radnog iskustva
 • govori i piše engleskim jezikom,
 • nije osuđivan za kaznena djela,
 • državljanin je Republike Hrvatske.

Kandidat za stručnog suradnika prilaže:

 • izvornik ili presliku diplome završenog diplomskog sveučilišnog studija ili diplomskog specijalističkog stručnog studija;
 • ovjerenu presliku osobne iskaznice;
 • potvrdu ili elektronički zapis kojim se dokazuje radno-pravni status;
 • životopis (Curriculum vitae);
 • motivacijsko pismo
 • potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor (ne starija od 3 mjeseca);
 • dokaz da ima jednu godinu radnog iskustva (profesionalnog) na srodnim poslovima;
 • dokaz za poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U Zagrebu, 22. ožujka 2018.

 

                                                                                                                              Predsjednica HROBOS,

                                                                                                                              doc.dr.sc. Ana Sović Kržić

Facebook page

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.