HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

English

European Talent Support Network (Europska mreža potpore darovitima) je europska mreža potpore skrbi za darovite. Čine ju organizacije i institucije koje se bave poticanjem značaja obrazovanja darovitih na razini Europske unije.

Mreža je pod patronatom Europskog vijeća za visoke sposobnosti (European Council for High Ability - ECHA), krovne nevladine organizacije koja uživa savjetodavni status pri Vijeću Europe. Misija ECHA-e je promicanje istraživanja i razvoja obrazovanja darovitih, te djeluje kao mreža za razmjenu informacija između ljudi zainteresiranih za darovite: edukatora, istraživača, psihologa, roditelja i samih darovitih. Čvorišta ove mreže su European Talent Centri (njih 14 u Europi), a jedinice mreže su European Talent Point-ovi. U Hrvatskoj za sada postoji vrlo malen broj Talent Pointa (vrtića, škola i udruga) koji se bave darovitom djecom i mladima (http://echa.info/high-ability-in-europe#european-talent-points).

EU Talent Point

S obzirom na ostvarene rezultate mladih robotičara i njihovih voditelja na svjetskoj razini, te kvaliteti rada, prepoznavanje i vođenje darovite djece od strane mentora iz naših udruga, HROBOS-a je primljen u Europsku mrežu potpore darovitima. Svečana dodjela certifikata održana je 8.12.2016. na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Facebook page

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.