HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

English

Temeljem članka 56. Statuta Hrvatskog robotičkog saveza (HROBOS), OIB: 35414990068, Dalmatinska 12, Zagreb, Izvršni odbor raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto: Tajnik

 

 

Opis poslova i odgovornosti:                 

 • Operativno vođenje saveza
 • Strateško planiranje rada Saveza
 • Predlaganje, osmišljavanje i provođenje novih i starih projekta
 • Planiranje i ocjena projekata  
 • Praćenje izvršenja projekta
 • Financijsko praćenje projekata
 • Pisanje planova i izvještaja
 • Vođenje i operativno izvršavanje svih administrativnih poslova
 • Koordinacija rada udruga
 • Praćenje zakonitosti rada udruga i saveza


Potrebno obrazovanje i iskustvo:

 1. srednja, viša ili visoka stručna sprema;
 2. poznavanje osnova računovodstva, zakonskih propisa koji uređuju poslovanje Saveza, administrativnih poslova, jednog svjetskog jezika i rada na računalu;
 3. posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje;
 4. nije osuđivan za kaznena djela.


Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

 • aktivno znanje u govoru i pismu jednog stranog jezika;
 • visoka razina organizacijskih i koordinacijskih sposobnosti;
 • visoka razina poslovne komunikacije te vještina upravljanja ljudskim potencijalima;
 • visoka vještina sposobnosti planiranja i analiziranja;
 • srednja ili visoka razina poznavanja zakona i propisa u poslovanju neprofitnih organizacija;
 • visoka do vrlo visoka razina stručnih i specijalističkih znanja robotike;
 • visoka razina kreativnosti i fleksibilnosti;
 • srednja ili visoka razina vještina prezentacije;
 • visoka razina u uporabi informatičko-komunikacijskih tehnologija;
 • vrlo visoka razina samostalnosti u radu i odgovornosti.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.

Prijavi na natječaj prilažu se:

 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika diplome,
 • potvrda nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne starija od 6 mjeseci,
 • prijedlog programa rada Hrvatskog robotičkog saveza za razdoblje od jedne godine.

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode: osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge. Sve prijave koje ne sadrže potrebne podate i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu HROBOS, Dalmatinska 12, 10002 Zagreb s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Predsjednica HROBOS

dr. sc. Ana Sović Kržić

Zagreb, 1. ožujka 2016.

Facebook page

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.